Η Ε.Σ.Ε. και η πορεία της

Η Ελληνική Σημειωτική Εταιρία ιδρύθηκε το 1978 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκριμένα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από πανεπιστημιακούς. Έχει διεθνή αναγνώριση. Πολλά μέλη της έχουν να επιδείξουν μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού και έχουν προσκληθεί ή παραστεί σε διεθνείς εκδηλώσεις σημειωτικής στο διάστημα των τελευταίων δεκαετιών. Στόχος της είναι η διάδοση της σημειωτικής στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Διεθνούς Σημειωτικής Εταιρείας και συνιδρυτής της Βαλκανικής Σημειωτικής Εταιρείας, καθώς και συνεργάζεται στενά με το Soustheast European Center for Semiotic Studies του New Bulgarian University της Σόφιας (https://semiotics.nbu.bg/en/) και τον Κυπριακό Κύκλο Σημειωτικής (https://cyprus-semiotics.org/).

Η ελληνική κοινωνιο-σημειωτική κατεύθυνση καταγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως «Ελληνική Σχολή» ή «Σχολή της Θεσσαλονίκης», και κατηγοριοποιείται μαζί με την  «Αγγλο-αυστραλιανή Σχολή», «τη Σχολή του Μπάρι»,» τη «Φινλανδική Σχολή», τη «Σχολή της Ταρτού» και τη «Σχολή της Βιέννης» (βλ. Paul Cobley & Anti Randviir, 2009, «Introduction: What is sociosemiotics», Semiotica 173 (1/4): 1-39).

Η Εταιρία έχει οργανώσει πολλά συνέδρια και συμπόσια, εθνικά και διεθνή, με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους εισηγητές. Τα πρακτικά αυτών των επιστημονικών εκδηλώσεων δημοσιεύτηκαν σε τόμους οι οποίοι γνώρισαν μεγάλη κυκλοφορία, όπως:

Σημειωτική και κοινωνία (εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, 1980)

Εspace et sémiotique (ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού Espaces et Sociétés, 1985)

H Δυναμική των σημείων (εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1986)

Άνθρωπος ο σημαίνων (εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1996)

Σημειωτική και εκπαίδευση (εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1996)

Η ζωή των σημείων (εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1996)

Σημειωτική και Πολιτισμός (εκδ. Παρατηρητής, 2001)

Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία: Πράξη, διάδραση, περίσταση και    αλλαγή (εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2004)

Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες (εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2008)

Σημειωτική και (ιδεο)λογίες: Σύνορα, περιφέρεις, διασπορές (εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011).

Semiotics and Hermeneutics of the Everyday (Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2015)

Κόσμοι που αλλάζουν & σημεία των καιρών (ηλεκτρονική έκδ., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2015)

Η Φούγκα των Πέντε Αισθήσεων: Η Σημειωτική της Σύγχρονης Αισθητηριακής Συνθήκης (ηλεκτρονική έκδ., Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2019)

Η σημειωτική διδάσκεται στα ελληνικά πανεπιστήμια σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, όχι ως αυτόνομο πρόγραμμα, αλλά ενταγμένη σε άλλα προγράμματα, κυρίως ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών σπουδών, σπουδών επικοινωνίας, αρχιτεκτονικής και φωτογραφίας. To 2016 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Σημειωτικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (http://semiolab.eu/index.php/gr/). Από το ακαδημαικό έτος 2018-19 λειτουργεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία" (https://dpms-semiotics.frl.auth.gr/).

Image

Η Ε.Σ.Ε. ασχολείται με την μελέτη και την διάδοση της σημειωτικής επιστήμης στην Ελλάδα. H ΕΣΕ είναι μέλος της Διεθνούς Σημειωτικής Εταιρείας (IASS-AIS, http://iass-ais.org) και συμμετέχει στις διεργασίες της με δύο εθνικούς εκπροσώπους στην IASS Executive Committee και έναν εκπρόσωπο στην Balkan Association for Semiotic Studies.

Publish modules to the "offcanvas" position.